Wertykulacja

    

Co to jest wertykulacja?

Wertykulacja to zabieg pielęgnacyjny polegający na pionowym cięciu darni. Ze względu na głębokość nacięć rozróżnia się dwa rodzaje wertykulacji: płytką na  2cm-3cm i głęboką na 5cm-7cm. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej tzw. filcu, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej.

Stosując głęboką wertykulację osiąga się dodatkowo zwiększenie elastyczności trawnika oraz zwiększenie przepuszczalności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach. Ponadto penetracja noży do głębokości 5cm-7cm spełnia podobną rolę jak aeracja. Wertykulacja przygotowuje trawnik do piaskowania i podsiewu a jednocześnie przerzedza zbyt gęsty dosiew.

        

Jak często stosuje się wertykulację?

Wertykulację najczęściej przeprowadza się dwa razy w roku. Idealną porą do jej przeprowadzenia jest wiosna gdy zaczyna się proces wegetacji oraz późna jesień. Należy jednak przy tym pamiętać aby zabiegu nie wykonywać podczas suszy ponieważ istnieje duże niebezpieczeństwo uszkodzenia darni. Wertykulacji nie należy także stosować na młodej murawie, minimum 2 letniej gdyż może uszkodzić młode pędy traw.

Korzyści z przeprowadzania wertykulacji:

  • usuwa próchnicę powierzchniową trawnika tzw. filc
  • poprawia dostęp wody, powietrza i składników odżywczych
  • przerzedza zbyt gęsty trawnik
  • przygotowuje murawę do podsiewu
  • zwiększa elastyczność trawy
  • przygotowuje trawnik do piaskowania